SELECCIÓ DE PERSONALCóm assegurem que és el candidat adequat? L’objectiu bàsic d’una selecció de personal és l’adequació òptima del candidat al lloc de treball i a l’entorn organitzacional durant un període de temps raonable.

La selecció és el mecanisme que determina la qualitat global del capital humà de l’empresa. Es fa necessari, doncs, avaluar i ampliar informació sobre el potencial candidat i objectivitzar i contrastar les impressions procedents d’altres tècniques d’avaluació (entrevista personal, dinàmiques de grup, simulació de tasques, etc.).

til Quest disposa d’ASSESSMENT–valoRHa, una sofisticada i fiable eina d’avaluació de recursos humans que proporciona, en menys de 24 hores, un complet informe d’avaluació i un ranking de candidats segons la idoneïtat al lloc de treball.

El nostre servei d’avaluació li ofereix un clar avantatge alhora d’efectuar les entrevistes personals, ja que disposarà d’un ampli informe de les competències del candidat que ajudarà a realitzar l’entrevista d’una forma més personalitzada i centrada en aquells trets que s’adaptin al perfil professional que està cercant.

til Quest i el seu equip professional està preparat per a realitzar processos de selecció, ordinaris o massius, a les seves instal· lacions, encara que si ho prefereix també podrà disposar del seu propi sistema (valoRHa in company) per a realitzar les avaluacions directament en la seva empresa o fins i tot concertant les proves mitjançant sistemes remots (on line).