ORIENTACIÓ VOCACIONAL EDUCACIONAL


L’orientació vocacional permet conèixer en quines àrees una persona pot tenir avantatge per a desenvolupar la seva trajectòria educativa i/o professional. Un procés d’orientació vocacional ha de permetre a la persona conèixer a fons el seu potencial intel·lectual i emocional i les seves veritables preferències professionals.

El nostre servei d’assessorament vocacional constitueix un complement idoni per a aquelles persones que desitgin contrastar amb un sistema qualificat en quines àrees de desenvolupament acadèmic i professional poden tenir major validesa/èxit en el futur.

Una completa sessió d’avaluació mitjançant el nostre actualitzat sistema de test per a interessos vocacionals (CAMPUS-valoRHa), permetrà determinar els trets, els interessos, les aptituds, les capacitats i les opcions més adequades a la persona avaluada.

CAMPUS-valoRHa proporciona una base fiable perquè els professionals en orientació i educació puguin aprofundir en les entrevistes personals i assessorar amb garanties el camí a emprendre per la persona avaluada.

Amb CAMPUS-valoRHa és fàcil determinar les opcions més adequades a la persona avaluada: el camp ocupacional en el que pot (per al que té potencial) i l’opció específica a la que vol (la que desitjaria realitzar).

El nostre servei està orientat a:

  • estudiants: descobrir les seves pròpies capacitats, el seu rendiment, les seves motivacions i interessos, la seva intel·ligència i aptituds, la seva personalitat. A partir d’aquí, se li mostraran les possibilitats reals que li ofereix el món acadèmic i professional, perquè descobreixi la seva pròpia vocació i prengui una decisió lliure però segura i acord amb les seves característiques i el seu entorn.
  • pares: aquests han de col·laborar i participar en el procés d’orientació, sent degudament informats de la realitat educativa i laboral existent. D’aquesta manera estaran més capacitats per a aconsellar i recolzar les decisions acadèmiques dels seus fills.
  • centres educatius / escolars: han de prestar als seus alumnes un veritable servei d’orientació i assessorament permanent, preparant-los per a la diversitat i mobilitat acadèmica i laboral actual e informant-los sobre el sorgiment de nous estudis, les demandes de treball actual, els canvis tecnològics, etc.