CAMPUS


CAMPUS és el mòdul de valoRHa dirigit a l’orientació vocacional educativa. CAMPUS permet que la persona avaluada elabori un concepte adequat de si mateixa i del seu paper en el desenvolupament de una carrera acadèmica.

Amb CAMPUS és fàcil i ràpid obtenir una visió precisa i realista del interès vocacional de la persona avaluada: el camp acadèmic en el qual pot progressar amb èxit (per al qual té potencial) i l’opció específica a la qual vol dirigir-se (la qual desitja realitzar).

L’orientació no és un procés puntual, sinó més aviat un continu en el temps, per això valoRHa pot ser (esser) aplicat en qualsevol moment de la vida d’una persona: des de joves que no tenen clara una opció acadèmica i/o professional, fins a professionals que pretenen ajustar els seus interessos a les necessitats del mercat de treball.