VALORHAvaloRHa és la conseqüència de molts anys d’investigació i desenvolupament en el camp dels recursos humans. El resultat és una eina psicomètrica orientada a l’avaluació del factor humà mitjançant un complet sistema de test d’aptituds, personalitat i competències (pensament analític, motivació per l’assoliment d’objectius, iniciativa, capacitat de treball individual o en grup, etc.).

valoRHa s’utilitza des de fa més de 20 anys utilitzant-se en organitzacions per a realitzar processos de selecció i avaluació de personal, reestructuració d’equips de treball, promoció interna, etc. Aquesta línia corporativa es complementa amb el mòdul d’orientació vocacional, aplicat a centenars de persones que volien definir una carrera educativa i professional més profitosa.

valoRHa és el complement ideal per als professionals de Recursos Humans: objectiu, ràpid, flexible, fiable, econòmic i de fàcil implementació (aspecte que el fa apte per a processos massius de selecció i de reestructuració de personal).  • 1. Rapidesa de resposta, ja que rebrà els resultats dels informes en 24 hores.
  • 2. Objectivitat, tots els candidats són sotmesos als mateixos paràmetres, evitant així, diferències que anul·lin l’objectivitat del procés.
  • 3. Flexibilitat. Adaptable a qualsevol organització, lloc de treball o persona (a partir de 16 anys).
  • 4. Fiabilitat i validesa s’han determinat amb mostres representatives de diferents països, considerant les diferències transculturals.
  • 5. Econòmic. valoRHa no requereix d’inversions en sistemes o instal·lacions, per això està a l’abast de qualsevol organització i/o usuari.
  • 6. Fàcil implementació i us. Pot disposar de valoRHa en la seva pròpia organització, en les nostres instal·lacions o on-line concertant una cita prèvia.