ORIENTACIÓ VOCACIONAL PROFESIONAL


L’orientació vocacional professional és un procés d’assessorament i ajuda demandat per una persona que presenta incertesa respecte a la seva situació professional actual i futura i que necessita prendre una decisió.

Freqüentment, la satisfacció laboral es troba vinculada amb d’interès de la persona vers al seu lloc de treball, interès que pot variar al llarg de la seva carrera professional. És per això que en til QUEST creiem que un procés d’orientació professional ha de permetre ajustar els interessos de la persona avaluada amb les seves habilitats, personalitat i competència amb l’objecte d’orientar sobre una meta laboral realista.

ADVICE-valoRHa és una solució científic-tecnològica que permet conèixer en quines àrees una persona pot tenir avantatge per a desenvolupar una trajectòria professional amb èxit.

ADVICE-valoRHa contribueix a determinar el camp professional en el qual pot progressar amb èxit (per al qual té potencial) i l’opció específica a la qual vol dirigir-se (la qual desitjaria realitzar).

L’orientació no és un procés puntual, sinó més aviat un continu en el temps, per això ADVICE-valoRHa pot ser aplicat en qualsevol moment de la vida d’una persona: des de joves que no tenen clara una opció acadèmica i/o professional, fins a professionals que pretenen ajustar els seus interessos a les necessitats del mercat de treball.