APLICACIONS ESPECIFIQUES


La participació d’un equip multidisciplinari en el continu desenvolupament del programari valoRHa ha permès generar noves proves d’avaluació de “perfils professionals específics” demandats pel mercat laboral actual:

  • Avaluació d’operaris de fabricació de circuïts electrònics.
  • Avaluació d’operaris de sistemes d’escanejat en la seguretat dels Aeroports.
  • Avaluació de pilots de vols comercials.

Malgrat la recent adaptació al mercat espanyol, aquests mòduls han estat utilitzats amb èxit en multitud de processos de selecció i avaluació de personal realitzats per a importants companyies aeronàutiques i tecnològiques a nivell internacional.

Actualment s’està treballant en el desenvolupament d’un test d’integritat que es presentarà pròximament en Espanya. Aquest programari permetrà avaluar els nivells d’honestedat e integritat dels potencials candidats a un lloc de treball “compromès” i, també, dels treballadors actuals de una empresa.