ASSESSMENT


ASSESSMENT és el mòdul de valoRHa orientat a processos de:

  • Avaluació i selecció de personal (apte per a processos massius).
  • Adequació persona-lloc de treball: Reestructuració funcional i/o promoció interna.
  • Valorització del capital humà de les organitzacions i planificació de carreres.
  • Disseny i redisseny d’equips de treball
  • Cobrir llocs estratègics (perfils gerencials/directius, comandaments intermedis, staff tècnic).

ASSESSMENT adapta les proves de test a un o varis perfils professionals prèviament definits, avaluant de manera preferent les competències més afins al lloc de treball o a les necessitats de personal de l’empresa. A més, estableix rankings d’ajust dels futurs candidats al lloc, facilitant la decisió del candidat ideal.